• Email: info@childsheart.eu
  • За Контакти:0887 135 154

Методи за изследване на сърдечно-съдовата система – част 2

изследване на сърдечно-съдова система

Методи за изследване на сърдечно-съдовата система – част 2

Работна ЕКГ проба (Велоергометрия)

Това е неинвазивно безболезнено изследване, което позволява обективно да се оцени физическият капацитет. По време на изследването детето кара колело на място, постепенно се увеличава съпротивлението, което то трябва да преодолее при постоянно мониториране на сърдечната дейност, записи на ЕКГ и артериално налягане в началото, при всяка стъпка на натоварването и след завършването му. Работната ЕКГ проба се предприема при оплакване от „лесна умора”, за да се установи дали е свързана със сърдечен проблем или нетренираност; при деца с ритъмни нарушения; за оценка на късния резултат от лечението на ВСМ и др.

Сърдечна катетеризация и ангиография (АКГ)

Това са инвазивни (кръвни) изследвания, при които се използват рентгенови лъчи. За извършването на това изследване е необходимо Вашето писмено съгласие. Катетеризацията се извършва като във вена и/ или артерия, най-често на крака, се поставя специален катетър. С него се достига до сърцето и кръвоносните съдове, директно се измерва налягането в тях и се вземат кръвни проби. При ангиокардиографията (цветна снимка) през катетъра в сърцето се впръсква специално вещество (контраст), с което се изобразяват отделните части на сърцето. Сърдечната катетеризация и АКГ се извършва, когато неинвазивните методи на изследване не са достатъчни за вземане на решение за оперативно лечение, определяне на етапите на лечение при случаи със сложни, комплексни ВСМ, както и за оценка на резултата от оперативното лечение. Изследването трае от 1 до 3-4 часа, време през което детето трябва да е спокойно. При малките деца се прилага обща упойка (анестезия), като нерядко новородени, кърмачета и малки деца, както и деца със сложни аномалии се интубират, т.е. дишат с помощта на дихателен апарат. При големи деца на мястото на убождане се поставя местна упойка. Детето Ви не трябва да е приемало храна 6 часа и течности 4 часа преди изследването. Сутринта преди изследването анестезиологът ще постави венозен път за прилагане на лекарства и течности. Вие ще придружите детето си до катетризационната зала и ще му помогнете да преодолее страха си. След изследването обикновено детето спи няколко часа, може да е неспокойно при излизане от упойката или да е необходимо прилагане на допълнителни медикаменти. Малките деца и интубираните остават в детска реанимация до екстубирането им. Обикновено изписването става на следващия ден.

Eлектрофизиологично изследване (ЕФИ)

ЕФИ е инвазивно (кръвно) изследване с използване на рентгенови лъчи, което се извършва при деца с нарушения в сърдечния ритъм. При него със специални катетри през вени на краката и шията се достига до сърцето и се записва електрическата активност и последователността на възбуждение на различните сърдечни отдели. Изследването се прилага при сложни и неясни случаи, при които точната диагноза не може да се постави с безкръвните методи (ЕКГ и 24-часов ЕКГ запис). Решението за ЕФИ се взема след общо обсъждане. Най-често това са планови изследвания, които се правят „на чисто”,т.е. при спряно лечение за ритъмното нарушение. Вие ще получите точни указания кога да спрете лечението и кога да постъпите в болницата. Ще подпишете информирано съгласие за извършване на процедурата след разговор с лекар от ЕФИ лаборатория и анестезиолог. Подготовката не се различава от тази при сърдечна катетеризация. Изследването е с продължителност 4-6 часа, а изписването от болницата е два дни след процедурата. Често ЕФИ завършва с интервенционална процедура (рафиофреквентна аблация) (вж. Нарушения в ритъма и проводимостта).

Трансезофагеална ехокардиография се прилага при по-големи деца и юноши, при които образът, получен от стандартната ехокардиография не е достатъчно ясен. В хранопровода се поставя специална сонда, с помощта на която се оглеждат сърдечните кухини и клапи. Изследването се прилага при някои интервенционални процедури (затваряне на междупредсърден и междукамерен дефект), както и в хода на сърдечна операция за оценка на резултата. Гълтането на сондата е придружено от гадене, обилно отделяне на слюнка или повръщане и създава затруднения за прилагане в амбулаторни условия. Вие трябва да подпишете информирано съгласие за извършването му.

Ядрено-магнитен резонанс

Представлява  съвременно, навлизащо широко в кардиологията неинвазивно, безболезнено изследване. Пациентът се поставя в специална тръба, която създава силно електромагнитно поле. Там той трябва да престои неподвижен около 20 минути. Самият апарат създава шум, който често плаши децата и ги прави неспокойни. Най-подходящи за този вид изследване са големи деца и юноши, а при малки се налага прилагане на обща упойка. Изследването е противопоказано при наличие на чужди метални предмети в тялото (постоянен електрокардиостимулатор, изкуствена става, оргопедичен пирон, метален стент и др.). Вие ще подпишете информирано съгласие преди изследването.

Компютърна томография (СТ СКАН)

Това е специално рентгеново изследване, при което с прилагане за кратко време на рентгенови лъчи се получава детайлно изображение на структури (сърце и съдове, бял дроб, мозък, други). Въвеждането на малко количество контраст през вена на ръката позволява проследяване на кръвотока и уточняване на детайли от анатомията. Изследването е кратко (секунди), време през което детето Ви трябва да е неподвижно, което налага прилагане на упойка при малки деца. Вие ще подпишете информирано съгласие за използването на рентгенови лъчи и обща упойка.

Ако е полезно Сподели...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr
Share on VK
VK
Email this to someone
email