• Email: info@childsheart.eu
  • За Контакти:0887 135 154

Структура и функция на сърдечно-съдова система

Сърдечно-съдова система

Структура и функция на сърдечно-съдова система

Познаването на нормалната структура и функция на сърдечно-съдовата система ще Ви помогне да разберете проблема на Вашето дете. Човешкият организъм съществува, ако към органите и  тъканите му постъпват постоянно кислород и хранителни вещества. Именно тази функция се осъществява от сърдечно-съдовата система.

Сърцето представлява помпа, която периодично се съкращава и разпуска. То се пълни от венозните съдове и изтласква кръв в големите артерии. Сърцето се състои от четири кухини – две предсърдия (дясно и ляво), разделени помежду си от междупредсърдна преграда и две камери (дясна и лява), разделени с междукамерна преграда.

Четири клапи, две разположени между предсърдия и камери (атриовентрикуларни клапи ), и две между камерите и големите съдове (семилунарни клапи) , които осигуряват движението на кръвта в една посока.

Кръвообращението се осъществява последователно през два кръга, малък и голям.

Малък кръг на кръвообращение: Венозната (тъмна на цвят, бедна на кислород и богата на въглероден двуокис) кръв се връща до сърцето през празните вени – горна празна вена (ГВП), събираща кръв от горната половина на тялото и долна празна вена (ДПВ) – от долната половина на тялото. Венозната кръв се влива в

дясно предсърдие (ДП) и през трикуспидалната клапа (ТК) попада в дясната камера (ДК). При съкращаването си ДК изтласква кръвта през клапата на белодробната артерия (пулмоналната клапа) в

белодробната артерия (БА). Последната се разделя на два клона – ляв и десен клон за всеки бял дроб. Разклонявайки се все повече и повече в белия дроб , венозната кръв достига до белодробните капиляри, където отдава въглеродния двуокис и поема кислород.

Голям кръг на кръвообращението: Артериалната (богата на кислород, ярко червена на цвят кръв) от белодробните капиляри чрез белодробните вени (БВ) се влива в лявото предсърдие (ЛП) и през митралната клапа (МК) достига до лява камера (ЛК). При съкращение на ЛК се отваря аортната клапа (АК) и артериалната кръв се изтласква в аортата (Ао). Последната дава разклонения за сърцето (коронарни артерии) и тялото, разклонява се на все по-малки съдове до системните артериални капиляри. В тях се отдава кислородът от артериалната кръв и се поема въглероден двуокис

във венозните капиляри. Последните се събират във все по-големи вени и през празните вени достигат до сърцето. Този цикъл на разпускане и съкращение, който се нарича сърдечна контракция (съкращение), се повтаря периодично през целия живот със средна честота между 140/мин. при новородените, 90/мин. при децата в предучилищна възраст и 70/мин. при възрастни.

Спирането на сърцето за повече от 5 минути предизвиква необратими промени в мозъка и води до смърт.

Двата кръга на кръвообращение са разделени и не става смесване на венозна и артериална кръв. Налягането в камерите е различно и то се определя от съпротивлението, което оказват системните и белодробните съдове. Няма разлика в систолното налягане между камерата и изхождащия от нея голям съд.

Налягането в ДК е около 1/3 от налягането в системната ЛК (т.е. ако налягането в ЛК и Ао е 100 mm Hg, налягането в ДК и БА е 30 mmHg).__

Ако е полезно Сподели...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr
Share on VK
VK
Email this to someone
email