• Email: info@childsheart.eu
  • За Контакти:0887 135 154

Методи за изследване на сърдечно-съдовата система – част 1

сърдечно-съдова система

Методи за изследване на сърдечно-съдовата система – част 1

Поставянето на диагнозата, проследяването на еволюцията на заболяването и ефектът от проведеното лечение на Вашето дете изисква прилагането на различни изследвания. Някои от тях се правят амбулаторно, други при постъпване в болницата. За някои от тях (сърдечна катетеризация, електрофизиологично изследване, интервенционална процедура и всяко друго изследване, при което се използва упойка) Вие ще дадете писменото си съгласие.

Ето кои са методите за изследване на сърдечно-съдовата система:

Електрокардиограма (ЕКГ)

Записва електрическата дейност на сърцето и се прави при всеки амбулаторен преглед и при болнично лечение на Вашето дете. При правене на ЕКГ на четирите крайника и гърдите на детето се поставят електроди с кабели и се прави запис. Изследването е безболезнено и безопасно, но децата често изпитват страх. За получаване на качествен запис е необходимо детето да е спокойно.

24-часов ЕКГ запис (ХОЛТЕР ЕКГ)

на специален апарат (като малък магнетофон) се прави ЕКГ запис за едно (до три) денонощия при обичайната дневна активност на детето. Изследването е амбулаторно и помага за установяване на вида и относителния дял на ритъмно-проводни нарушения, както и за оценка на ефекта от проведеното лечение. Изследването е безболезнено и много полезно при деца с оплаквания от сърцебиене, причерняване, главозамайване и др. при които няма отклонения в амбулаторната ЕКГ.

ХОЛТЕР за артериално налягане (24-часов запис на артериално налягане)

Позволява измерване на артериалното (кръвно) налягане през 30 минути през деня и всеки час през нощта. На дясната ръка се поставя маншета и на устройство (като малък магнетофон), закрепено с колан за талията се прави записът, който по-късно се обработва на компютър. Изследването помага за вземане на решението дали да се започва и как да се провежда лечението. Изследването е безболезнено, но може да предизвика

дискомфорт при надуването на маншетата, особено нощем.

Рентгенографията

Това е снимка на сърцето и белия дроб, която показва размера и разположението на сърцето в гръдния кош и дава оценка на кръвонапълването на белите дробове. Изследването крие минимален риск от лъчево натоварване и изисква Вашето съгласие.

Ехокардиографията и Доплер

Представлява неинвазивен метод на изследване, при който се използва ултразвук за изобразяване на сърдечните кухини, оценка на функцията на сърцето и кръвотока през големите съдове и сърдечните клапи. Изследването се извършва с трансдюсер, който се поставя на гърдите, корема и в областта на шията, а отразеният звуков сигнал през специален компютър се предава на екран. Съвременните апарати позволяват записване на получените данни на хартия, видеолента или диск. Изследването трае от 15 минути до 1 час в зависимост от сложността на случая, време през което детето Ви трябва да е спокойно. Понякога, особено при малки деца, за получаване на качествен запис е необходимо детето да бъде успокоено с лекарство, за което

Вие трябва да дадете съгласието си. Изследването е безболезнено и безвредно, най-често е достатъчно за уточняване на диагнозата, проследяване на еволюцията на заболяването, поставяне на индикациите за лечение и оценка на евентуални усложнения.

6.Работна ЕКГ проба (Велоергометрия).

Това е неинвазивно безболезнено изследване, което позволява обективно да се оцени физическият капацитет. По време на изследването детето кара колело на място, постепенно се увеличава съпротивлението, което то трябва да преодолее при постоянно мониториране на сърдечната дейност, записи на ЕКГ и артериално налягане в началото, при всяка стъпка на натоварването и след завършването му. Работната ЕКГ проба се предприема при оплакване от „лесна умора”, за да се установи дали е свързана със сърдечен проблем или нетренираност; при деца с ритъмни нарушения; за оценка на късния резултат от лечението на ВСМ и др.

7.Сърдечна катетеризация и ангиография (АКГ)

Това са инвазивни (кръвни) изследвания, при които се използват рентгенови лъчи. За извършването на това изследване е необходимо Вашето писмено съгласие. Катетеризацията се извършва като във вена и/ или артерия, най-често на крака, се поставя специален катетър. С него се достига до сърцето и кръвоносните съдове, директно се измерва налягането в тях и се вземат кръвни проби. При ангиокардиографията (цветна снимка) през катетъра в сърцето се впръсква специално вещество (контраст), с което се изобразяват отделните части на сърцето. Сърдечната катетеризация и АКГ се извършва, когато неинвазивните методи на изследване не са достатъчни за вземане на решение за оперативно лечение, определяне на етапите на лечение при случаи със сложни, комплексни ВСМ, както и за оценка на резултата от оперативното лечение. Изследването трае от 1 до 3-4 часа, време през което детето трябва да е спокойно. При малките деца се прилага обща упойка (анестезия), като нерядко новородени, кърмачета и малки деца, както и деца със сложни аномалии се интубират, т.е. дишат с помощта на дихателен апарат. При големи деца на мястото на убождане се поставя местна упойка. Детето Ви не трябва да е приемало храна 6 часа и течности 4 часа преди изследването. Сутринта преди изследването анестезиологът ще постави венозен път за прилагане на лекарства и течности. Вие ще придружите детето си до катетризационната зала и ще му помогнете да преодолее страха си. След изследването обикновено детето спи няколко часа, може да е неспокойно при излизане от упойката или да е необходимо прилагане на допълнителни медикаменти. Малките деца и интубираните остават в детска реанимация до екстубирането им. Обикновено изписването става на следващия ден.

8.Eлектрофизиологично изследване (ЕФИ)

ЕФИ е инвазивно (кръвно) изследване с използване на рентгенови лъчи, което се извършва при деца с нарушения в сърдечния ритъм. При него със специални катетри през вени на краката и шията се достига до сърцето и се записва електрическата активност и последователността на възбуждение на различните сърдечни отдели. Изследването се прилага при сложни и неясни случаи, при които точната диагноза не може да се постави с безкръвните методи (ЕКГ и 24-часов ЕКГ запис). Решението за ЕФИ се взема след общо обсъждане. Най-често това са планови изследвания, които се правят „на чисто”,т.е. при спряно лечение за ритъмното нарушение. Вие ще получите точни указания кога да спрете лечението и кога да постъпите в болницата. Ще подпишете информирано съгласие за извършване на процедурата след разговор с лекар от ЕФИ лаборатория и анестезиолог. Подготовката не се различава от тази при сърдечна катетеризация. Изследването е с продължителност 4-6 часа, а изписването от болницата е два дни след процедурата. Често ЕФИ завършва с интервенционална процедура (рафиофреквентна аблация) (вж. Нарушения в ритъма и проводимостта).

9.Трансезофагеална ехокардиография се прилага при по-големи деца и юноши, при които образът, получен от стандартната ехокардиография не е достатъчно ясен. В хранопровода се поставя специална сонда, с помощта на която се оглеждат сърдечните кухини и клапи. Изследването се прилага при някои интервенционални процедури (затваряне на междупредсърден и междукамерен дефект), както и в хода на сърдечна операция за оценка на резултата. Гълтането на сондата е придружено от гадене, обилно отделяне на слюнка или повръщане и създава затруднения за прилагане в амбулаторни условия. Вие трябва да подпишете информирано съгласие за извършването му.

10.Ядрено-магнитен резонанс

Представлява  съвременно, навлизащо широко в кардиологията неинвазивно, безболезнено изследване. Пациентът се поставя в специална тръба, която създава силно електромагнитно поле. Там той трябва да престои неподвижен около 20 минути. Самият апарат създава шум, който често плаши децата и ги прави неспокойни. Най-подходящи за този вид изследване са големи деца и юноши, а при малки се налага прилагане на обща упойка. Изследването е противопоказано при наличие на чужди метални предмети в тялото (постоянен електрокардиостимулатор, изкуствена става, оргопедичен пирон, метален стент и др.). Вие ще подпишете информирано съгласие преди изследването.

11. Компютърна томография (СТ СКАН)

Това е специално рентгеново изследване, при което с прилагане за кратко време на рентгенови лъчи се получава детайлно изображение на структури (сърце и съдове, бял дроб, мозък, други). Въвеждането на малко количество контраст през вена на ръката позволява проследяване на кръвотока и уточняване на детайли от анатомията. Изследването е кратко (секунди), време през което детето Ви трябва да е неподвижно, което налага прилагане на упойка при малки деца. Вие ще подпишете информирано съгласие за използването на рентгенови лъчи и обща упойка.

Ако е полезно Сподели...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Tumblr
Tumblr
Share on VK
VK
Email this to someone
email